WordPress Utbildning med SEO

En pedagogisk och välstrukturerad utbildningsplan är nyckeln till att framgångsrikt förmedla kunskaper om WordPress, ett av de mest populära verktygen för webbutveckling och innehållshantering. Nedan följer en utbildningsplan som är utformad för att ge deltagare en solid grund i att använda WordPress.

Grundläggande WordPress Utbildning

Målgrupp:

Denna kurs är avsedd för nybörjare som inte tidigare har arbetat med WordPress eller som har mycket begränsad erfarenhet av plattformen.

Kurslängd:

10 sessioner á 2 timmar var.

Kursmaterial:

 • Dator med internetanslutning
 • Tillgång till en WordPress-installation (lokalt eller på en webbserver)
 • Kursbok med steg-för-steg-instruktioner
 • Övningsuppgifter och fallstudier

Kursöversikt:

Session 1: Introduktion till WordPress Utbildning

 • Vad är WordPress?
 • Översikt över WordPress som CMS och bloggplattform
 • Skillnader mellan WordPress.com och WordPress.org

Session 2: Installation och inställningar

 • Installation av WordPress (lokalt och på webbserver)
 • Gränssnittets grunder
 • Konfigurering av grundläggande inställningar

Session 3: Teman och design

 • Förståelse och val av teman
 • Installation och anpassning av ett tema
 • Widgets och menyer

Session 4: Inlägg och sidor

 • Skapa och hantera inlägg
 • Skapa och hantera sidor
 • Skillnaden mellan inlägg och sidor

Session 5: Användning av plugins

 • Vad är plugins och varför används de?
 • Installation och aktivering av plugins
 • Rekommenderade plugins för nybörjare

Session 6: Mediahantering

 • Ladda upp och hantera bilder och videor
 • Bildgallerier och bildinställningar
 • Hantera mediabiblioteket

Session 7: Hantera kommentarer och användare

 • Översikt över kommentarssystemet
 • Moderering och hantering av kommentarer
 • Användarroller och behörigheter

Session 8: Säkerhet och underhåll

 • Grundläggande säkerhetstips för WordPress
 • Uppdateringar av WordPress, teman och plugins
 • Backup-strategier och verktyg

Session 9: SEO och sociala medier

 • Grundläggande SEO-optimering för WordPress
 • Integration med sociala medier
 • Användning av plugins för SEO och social media

Session 10: Projekt och feedback

 • Deltagarna skapar ett slutprojekt med de kunskaper de har fått
 • Presentation av projekten
 • Feedback och frågestund

Evaluering:

Kursen avslutas med en praktisk uppgift där deltagarna visar sin förmåga att skapa och hantera en WordPress-webbplats. Feedback ges både individuellt och i grupp.

Fortsatt support:

Efter avslutad kurs kommer deltagarna att ha tillgång till en onlineforum där de kan ställa frågor och dela erfarenheter med andra kursdeltagare och instruktörer.

Denna utbildningsplan ger en omfattande introduktion till WordPress och rustar deltagarna med kunskaper och verktyg för att skapa och sköta en egen webbplats effektivt.