Skip to content →

Webbprojektledare

Jag arbetar med sökmotoroptimering i alla mina webbprojekt och som webbprojektledare är det viktigt att få med mig analys, tidigare statistik, målgruppsundersökning och marknadsundersökning innan arbetet planeras. Design får enligt min princip ofta stryka på foten tills jag vet innehållet som ska paketeras. Jag har lärt mig av mina misstag att det är den ordningen som fungerar och dessutom blir ett bättre resultat. Ordning och reda skapar det resultat jag vill ha och de flesta webbprojekt jag arbetar med ska generera ett resultat utifrån kundens investering. Att jobba med ROT är att fokusera på kundens behov och resultat. Alla vill ha an avkastning på sin investering, det gäller även en webbplats i ett företag.

Return of Investment är en stor del av ett webbprojekt där jag och mitt team ska vinna matchen varje gång vi jobbar med en ny kund.

Webbprojektledare på riktigt

Att jobba som webbprojektledare är en väldigt blandad uppgift och det finns mycket som är roligt. I grunden handlar det om en organisation av processer där man tillsammans i produktionsteamet bestämmer ordning av utveckling och design, innehåll och struktur. I vilken ordning man gör saker kan vara avgörande för att hinna med deadline. Samtidigt är det enormt viktigt att allting kommer med och får sin plats.

Att arbeta med design först har inte gynnat mina projekt hittills men ofta är det där man måste möta kunden. I en visualisering av projektet för att påvisa att man åstadkommer resultat och har rätt uppfattning. Det finns alltid metoder för att lösa det också smidigt och det har fungerat med min metodik och pedagogik.

Utmaningar och lösningar

Utmaningen är alltid att möta kunden med nya ideer och teknik de inte känner till. Ofta är det design som blir lösningen där både estetik, funktion möter varandra och blir lösningen på de flesta webbprojekt.