Skip to content →

Digital strategi

Den digitala branschen talar om responsiv design, digital strategi, informationsstruktur och innehållsmarknadsföring. Det roliga med digital strategi är att man kan arbeta med flera olika discipliner och nå resultat tillsammans. Det ligger mycket i analys och statistik där tråkiga siffror kan bli morgondagens mål och göra underverk i varje projekt.

I det digitala bör ett projekt inte egentligen bli klart men det ska avslutas med underhåll och skötas om efter projekttiden när kunden tar över. Då har man nått målet och kan lämna över till kund. Om kunden lär sig sköta, utvecklas och hantera sin webbplats har jag som digital strateg lyckats hela vägen fram. En kund som växer med projektet är såklart mer nöjd än någon annan och kanske blir min bästa referens någonsin.

Långsiktiga mål med rätt inriktning

En webbplats är ett verktyg där företaget kan dra nytta av sin egen kunskap. Information, kunskap och erfarenhet publiceras i trådar och nätverk för att attrahera sökande intresserade kunder på internet. Ingenting idag lämnas åt slumpen och det är med detalj om allt från minsta del i en webbsida till det visuella som måste organiseras och planeras.

En digital strategi är just planering av innehåll, projektering av vilken teknik som skall användas i förhållande till syftet. Hur många användare finns med i projektet och vem ska sköta webbplatsen med vilken teknik och kanaler. Man väljer och sätter krav på hela projektet och köper den kunskap man behöver. Som projektledare har jag ofta stått handfallen när en kravspecifikation kommer från kunden och den inte är tillräckligt bra och komplett för projektet jag står inför.

Det tar tid och är enormt viktigt att ha en kravspecifikation för att skapa det man vill. Det är grundreceptet för en digital strateg att ha underlag man ska jobba efter för att helt enkelt tillgodose önskemålet och målet.