Skip to content →

Digital kommunikatör

Då jag arbetar med digital strategi och kommunikation delar jag min kunskap i ledningsgruppen på Campus Varberg YH-utbildning för digitala kommunikatör. Mitt engagemang påverkar utbildning utifrån näringslivets perspektiv.

Att påverka verkligheten

Vi är ett gott gäng på Campus som flera gånger om året diskuterar möjligheterna med kvaliteskrav och inriktning på utbildningen. Att representera näringslivet är intressant och lite stort för mig med min bakgrund då jag mer eller mindre helt arbetat mig fram till vad jag gör idag. Jag har själv ingen högre utbildning men man kan ju lära sig på egen hand ändå.

Utbildningar och kurser är viktigt i vårt samhälle. Mitt bidrag är att vara med och dela det jag erfar och lärt mig under åren för att skapa underlag för dessa nya kreativa människor som vill jobba som digital kommunikatör.

Digital kommunikatör – Varberg

Som digital kommunikatör tar du med dig de grundläggande kunskaperna i marknadsföring och kommunikation in i den digitala medieåldern. Nya verktyg och kanaler, inte minst sociala medier, växer hela tiden fram och användarnas digitala beteende förändras, nya trender skapas. Din roll är att kunna läsa, följa med i och agera i det nya landskapet, att förstå och kommunicera effektivt på de nya villkor som gäller.

UTBILDNINGENS MÅL
Efter genomförd utbildning har du kunskaper, färdigheter och kompetens som gör att du kan ta ansvar för analys, planering, genomförande och uppföljning av digitala kampanjer och kontinuerlig kommunikation i digitala medier. Strategiskt, taktiskt och kreativt. Du har kunskap om de relevanta juridiska förutsättningarna och kan hantera både research, spridning och dialogproblematik på nätet.

Du ska ha kompetens för att skapa budskap med text och bild för olika avsändare, produkter och mottagare samt paketera budskapen på ett målgruppsorienterat sätt.

Digital strategi, Digital kommunikation, Introduktion till digitala kommunikationskanaler, Juridik inom digitala medier, Kund/medborgardialog och kriskommunikation, Presentationsteknik och paketering, Research, granskning och etik,
Taktisk planering och genomförande av digital kommunikation.