Michael Baggelin - konsult inom strategi, design och marknadsföring. Located at
Utsädesgatan 7, 43146, Mölndal, Västra Götaland.
Phone: +46722443350 http://baggelin.se/

Behov, ux design och webbanalys

Jobbar direkt med individuella företagare som behöver min expertis i sin verksamhet och vi bygger broar mellan affärområden till webbdesign och utveckling av tjänster. Det finns egentligen inget som inte behöver ifrågasätta innan det påbörjas. En idé är ingen grund för att det blir en lyckad satsning utan behöver undersökande underbyggas mot en funktion.

Jag hjälper företag att hitta sin del av internet med hjälp av analys, design och förberedande undersökningsarbete. Det som ligger till grund för en lyckad investering på nätet idag ligger i varje företags intresse. Att jobba med förbättring, förändring och design för utveckling mot en behovsidé utmanar. Teknisk utveckling med design blir en optimal lösning.

Design är inte hur saker ser ut, det är hur saker fungerar.

 

Behov

Jag sätter mitt varumärke på att resultatet är det absolut mest riktiga för dagen och delar med mig av min erfarenhet för kunden. Det är en fantastisk möjlighet att vara med och bolla idéer med företag och investerare som vill göra bra saker. Där vill jag gärna vara och satsa tid på vettiga nya verktyg med möjligheter att förändra.

En förfrågan bemöts ofta med en analys och en genomgående undersökning av kundens behov. Vi måste lära känna ditt affärsområde, förstå vad ditt företag gör och gå igenom möjligheter, motsägelser och konkurrens på marknaden. Alla kunder får en genomgående behovsanalys för att kartlägga behovet, marknaden och möjligheterna att satsa pengar i en idé.

Med analys får du veta var du står för att sätta nya mål i din marknadsföring.

Design

Design i sig är ett enormt starkt verktyg som har som syfte att tillgängliggöra information om jag får tala om en webbplats i första hand. Appar eller spel kan ha annorlunda design i sin funktionalitet men i regel kommer man fram till design som testas av utvalda användare och gör tester. Design har uppfattats som lek med färg och form och det stämmer till viss del tills man kopplar ihop det med syftet i en webbplats.

En gammal vana har varit att lyssna på kunden och gjort precis som de önskat med resultatet att ingen blir nöjd. Jag jobbar idag med design som et sista steg i ett projekt där slutprodukten ska vara ett verktyg för rätt användare. Saken är ju att vi måste ta reda på vem som ska använda verktyget. Det måste finnas bra underlag för att påbörja ett nytt projekt och det är först när alla är överens om funktion, användare och projektet osm design kan bli ett kompletterande ingrediens.

Rutger Design - responsiv design och parallax scrolling

Rutger Design - responsiv webbdesign och parallax scrolling

Analys

Jag har lärt mig jobba mot alla plattformar våra kunders kunder använder vilket innebär att den mobila marknaden är stor och utvecklande samtidigt växande i alla affärsområden. Jag förväntar oss att kunna påverka kundens behov och underlätta behovet av rätt verktyg för alla våra kunder och leverera till nöjd kund. Oavsett om det handlar om sökmotoroptimering eller webbdesign.

Min uppgift i samarbete med kunden innebär att lyssna på behovet och konverterar det till en teknisk lösning där vi tillsammans jobbar med design, användarvänlighet och tillgänglighet. För maximal synlighet för varje projekt och målgrupp. Varje kund har en unik önskan och vi anpassar alla produktioner med vår erfarenhet.

sökmotoroptimering

Önskemål kring design kommer alltid först men vi börjar jobba med kundens företagsprofilering och design i första skedet att skapa trygghet och förtroende med kunden. Att bygga företagets grafiska identitet i sociala medier och öka synligheten i digitala medier är underskattat där jag levererar hela koncept och utvecklar synligheten gemensamt.

Företag som inte tidigare använder sig av digitala medier har stora chanser att skapa synlighet med ny teknik och på det sättet tilltala kunder som förväntar sig utveckling och förtroende med ny leverantör av sina önskemål. Att möta kunden där de söker dina tjänster och produkter är ett steg i rätt riktning som också innebär att det kräver större isatser och kostar mer. Rätt strategi ger mer avkastning med rätt investering men det är ett spel där kunderna bestämmer.

Synlighet i sökmotorerna

Arbetet med sökmotoroptimering (SEO) innefattar att man optimerar ett antal olika parametrar som i sin tur interagerar. Dessa parametrar är allt från en sidtitel till en bild samt inkommande länkar och hur texterna är skrivna. Alla webbplatser har unik strategi för att optimeras olika.

En webbplats har hundratals olika och unika komponenter som är viktig för sökmotoroptimering och det är viktigt att veta var man ska börja optimera. Vår strategi är unik för varje projekt och vi har lång erfarenhet att göra jobbet från början där vi även ingår i projektledningen för kvalitetssäkring.

Teknisk erfarenhet och kunskap om hur en besökare uppfattar innehåll är viktiga komponenter där vi arbetar med informationsarkitektur och skapar en viktig steg-för-steg process för navigering och interna länkar.

Alla projekt har sin strategi beroende på affärsområde, konkurrens och hur optimeringen ska göras på den egna webbplatsen och externa resurser för att jobba med sökmotoroptimering. Inga genvägar håller långsiktigt.

Öka din försäljning

Företag som förstått att investera i sin egen produkt får andra möjligheter att synas bättre och skapa bättre synlighet med mindre kostnad. Detta gynnar det långsiktiga i företagets framtid och effekten blir en långsiktig investering i affärsområdet där dina riktiga kunder hittar dina produkter och tjänster först.

Vi ökar våra kunders försäljning genom bättre synlighet med hjälp av sökmotoroptimering, långsiktig strategi och företagsprofilering som håller långsiktigt för en investering i ditt affärsområde. Möt din kund där de letar efter dina tjänster och produkter. Möt dem med ett budskap om skapar kommunikation.

Kunder och uppdrag

Att man arbetat länge i en bransch är inget säkert kort för att man kan sin sak. Med lång erfarenhet och massor med olika inriktningar och affärsprojekt i olika länder tror jag att man utvecklats annorlunda och att med de utmaningar och förutsättningar jag haft levererat och lärt mig nytt i varje uppdrag. För kundens bästa och min egen utveckling.

Alpha Bank Greece Xrysis Eukairia Bwin Stockholm Rutger Design Kitchn Göteborg Sante massagestolar Hellas On Line - Greece